Bokhorstverzekeringen

Omdat je niet standaard bent, maar bijzonder. We helpen je graag op een manier waarop we zelf ook graag worden behandeld, als bedrijf of als particulier.

Logo tweede kans

Vanuit de overtuiging dat het anders kan en moet. Dat iemand hulp nodig heeft ipv straf als het een keer mis is gegaan. Zoeken wij naar de mogelijkheden die er nog wel zijn.

Logo Korte Termijn

Verzekeren voor 1 dag of voor 2 weken. Voor export of import, kortom voor bijzondere zaken waarvoor een verzekering op maat nodig is voor een korte perioden.

Uitvaartverzekeringen gericht op het begraven in het land van herkomst volgens de rituelen die behoren tot je persoonlijke overtuiging.

Dagdekking voor rit naar de APK Keuring

eendagsdekking voor APK keuring

Dagdekking voor rit naar de APK keuring

 

Wanneer is deze dekking van belang:

  • 1e rit na aankoop auto met verlopen APK en zonder verzekering;
  • Auto uit de schorsing zonder actieve verzekering met verlopen APK;
  • APK keuring verlopen, verzekering nog wel actief;
  • Restauratie project, zonder autoverzekering en geen APK;
  • Auto met WOK melding ( Wachten op keuren ).

Algemene regels rondom de APK en het verlopen van de keuring:

  • Motorvoertuig mag 2 maanden met een verlopen keuring op de openbare weg staan;
  • Na 2 maanden zonder geldige keuring krijg je automatisch een boete vanuit het RDW.

Vraag aan: APK Dekking voor één dag

Meer info over de APK en de keuring:

Heb je hulp nodig of vragen?

Raadpleeg de veelgestelde vragen op onze website, mogelijk hebben we je vraag al eerder beantwoord. Als je nog steeds hulp nodig hebt, aarzel dan niet om contact met mij of een van mijn collega’s op te nemen:

jeffrey@bokhorstverzekeringen.nl / 020-4360436

In het kort:

Wij kunnen de auto met een ééndagsdekking verzekeren, zelfs als deze geen geldige APK heeft, zodat schade aan derden gedekt is. Schade aan de eigen auto is echter uitgesloten. Het is belangrijk dat je zowel een bevestiging van dekking van ons als een bevestiging van de APK-keuringsafspraak op dezelfde dag als de dekking in de auto hebt.

Doe online de aanvraag voor een tijdelijke verzekering bij de specialist in korte termijn verzekeringen en de voordeligste voor 1 dag dekkingen

Vul je gegevens in en we gaan beginnen.

Kies de gewenste dekking en met een paar klikken weet je exact wat de premie is. De aanvraag kan vervolgens gelijk worden gedaan.

Alle vragen rondom het ééndagskenteken en de verzekering

De auto is afgekeurd, wat nu?

Na de RDW keuring is het mogelijk dat de auto nog niet in de staat is dat hij wordt goedgekeurd voor een Nederlands kenteken. De auto is afgekeurd.
Er dient een afspraak gemaakt te worden voor een herkeuring. Voor deze dag is een nieuw ééndagskenteken nodig, daar het eerste kenteken zal verlopen om 23:59.

Het nieuwe ééndagskenteken zal opnieuw verzekerd moeten worden. Vraag opnieuw een dekking aan via deze link.

 

After the RDW inspection, it is possible that the car is not yet in a state to be approved for a Dutch license plate. The car has been rejected. An appointment must be made for a re-inspection. A new one-day license plate is required for this day, as the first license plate will expire at 23:59.

The new one-day license plate will need to be insured again. Request coverage again via this link deze link.

 

Après le contrôle technique RDW, il est possible que la voiture ne soit pas dans l’état pour être approuvée pour une plaque d’immatriculation néerlandaise. La voiture a été rejetée. Il est nécessaire de prendre un rendez-vous pour une contre-visite. Pour cette journée, un nouveau numéro d’immatriculation d’un jour est nécessaire, car le premier numéro expirera à 23h59.

Le nouveau numéro d’immatriculation d’un jour devra être assuré à nouveau. Demandez une nouvelle couverture via ce lien deze link.

 

Después de la inspección de la RDW, es posible que el automóvil aún no esté en condiciones de ser aprobado para una matrícula holandesa. El automóvil ha sido rechazado. Se debe hacer una cita para una nueva inspección. Para este día, se necesita una nueva placa de un solo día, ya que la primera expirará a las 23:59.

La nueva placa de un solo día deberá ser asegurada de nuevo. Solicite una cobertura nuevamente a través de este enlace deze link.

 

Nach der RDW-Prüfung ist es möglich, dass das Auto noch nicht in einem Zustand ist, der für ein niederländisches Kennzeichen zugelassen wird. Das Auto wurde abgelehnt. Es muss ein Termin für eine erneute Prüfung vereinbart werden. Für diesen Tag wird ein neues Kurzzeitkennzeichen benötigt, da das erste Kennzeichen um 23:59 Uhr abläuft.

Das neue Kurzzeitkennzeichen muss erneut versichert werden. Beantragen Sie erneut eine Deckung über diesen Link deze link.

De keuring kan niet doorgaan, kan de verzekering worden verzet?

Indien de keuringsafspraak wordt afgezegd of niet kan doorgaan en de verzekering al actief is, kan deze verplaatst worden.
Wel dienen wij dit voor 17u te ontvangen op de werkdag voor de dag van dekking.

Er zal een nieuw ééndagskentekenbewijs worden afgegeven door de RDW. Ook voor dit kenteken kunnen wij wederom dekking bieden.
Stuur het nieuwe ééndagskentekenbewijs naar ons per email of whatsapp.

 

If the inspection appointment is canceled or cannot proceed and the insurance is already active, it can be rescheduled. However, we need to receive this before 5pm on the working day prior to the day of coverage.

A new one-day license plate certificate will be issued by the RDW. We can provide coverage for this new license plate as well. Send us the new one-day license plate certificate by email or WhatsApp.

 

Si le rendez-vous pour le contrôle technique est annulé ou ne peut pas avoir lieu et que l’assurance est déjà active, elle peut être reportée. Cependant, nous devons recevoir cette demande avant 17h00 le jour ouvrable précédant le jour de la couverture.

Un nouveau certificat d’immatriculation provisoire sera délivré par le RDW. Nous pouvons également offrir une nouvelle couverture pour ce certificat d’immatriculation temporaire d’un jour. Veuillez nous envoyer le nouveau certificat d’immatriculation temporaire par e-mail ou via WhatsApp.

 

Si la cita para la inspección se cancela o no se puede realizar y la cobertura ya está activa, podemos cambiar la fecha de la cobertura. Sin embargo, debemos recibir esta solicitud antes de las 17:00 horas del día laborable anterior al día de la cobertura.

La RDW emitirá un nuevo certificado de matrícula de un día. También podemos ofrecer cobertura para este nuevo certificado. Envíenos el nuevo certificado de matrícula de un día por correo electrónico o WhatsApp. traducido al español

 

Wenn der Termin für die Überprüfung storniert oder nicht eingehalten werden kann und die Versicherung bereits aktiv ist, kann sie verschoben werden. Wir müssen jedoch am Arbeitstag vor dem Deckungstag vor 17 Uhr darüber informiert werden.

Die RDW wird eine neue Tageszulassung ausstellen. Wir können auch für dieses Kennzeichen erneut eine Abdeckung bieten. Senden Sie uns das neue Tageszulassungsdokument per E-Mail oder WhatsApp.

 

 

Is een All-Risk dekking mogelijk voor 1 dag?

Voor een verzekering van een eendagskenteken is slechts een WA dekking (wettelijke aansprakelijkheid) mogelijk.
De WA dekking biedt dekking voor schade die toegebracht wordt aan derden door het verzekerde voertuig.

Beperkt casco (WA+) of volledig casco (All-Risk) zijn geen mogelijkheden.

 

for a one-day insurance policy of a temporary license plate, only a third-party liability (WA) coverage is possible. The WA coverage provides coverage for damage caused to third parties by the insured vehicle.

Third-party liability coverage with fire and theft (WA+) or comprehensive coverage (All-Risk) are not possible options.

 

Pour une assurance d’une plaque d’immatriculation temporaire d’un jour, seule une couverture responsabilité civile (RC) est possible. La couverture RC offre une protection pour les dommages causés à des tiers par le véhicule assuré.

La couverture tiers étendue (RC+) ou la couverture tous risques (tous accidents) ne sont pas possibles.

 

Para un seguro de matrícula temporal de un día, solo es posible obtener una cobertura de responsabilidad civil (terceros).

La cobertura de responsabilidad civil ofrece protección contra los daños causados a terceros por el vehículo asegurado. No hay opciones de cobertura parcial (terceros ampliado) o cobertura completa (todo riesgo).

 

Für eine Versicherung mit einem Kurzzeitkennzeichen ist nur eine Haftpflichtversicherung (Wettelijke Aansprakelijkheid, WA) möglich.

Die Haftpflichtversicherung bietet Deckung für Schäden, die durch das versicherte Fahrzeug an Dritten verursacht werden. Teilkasko (WA+) oder Vollkasko (All-Risk) sind keine Optionen.

 

Welke dekking heb je bij een eendagskenteken?

Er is alleen een WA dekking mogelijk.

  • Het verzekerd bedrag voor de WA-dekking voor de eendagsverzekering is wettelijk bepaald en bedraagt € 1.220.000,00 voor schade aan zaken en € 6.070.000,00 voor schade aan personen.

 

Only liability insurance (WA-dekking) is possible.

The insured amount for the liability insurance (WA-dekking) for the one-day insurance is determined by law and is € 1,220,000.00 for damage to property and € 6,070,000.00 for personal injury.

 

Seule une couverture responsabilité civile (RC) est possible.

Le montant assuré pour la couverture RC pour l’assurance d’un certificat d’immatriculation d’un jour est légalement fixé à 1 220 000,00 € pour les dommages matériels et 6 070 000,00 € pour les dommages corporels.

 

Solo es posible obtener una cobertura de responsabilidad civil (terceros) para el seguro de matrícula temporal de un día.

El monto asegurado para la cobertura de responsabilidad civil para el seguro de matrícula temporal se establece por ley y es de € 1.220.000,00 para daños a la propiedad y € 6.070.000,00 para daños a personas.

 

Es ist nur eine Haftpflichtversicherung möglich.

  • Die versicherte Summe für die Haftpflichtversicherung für die Ein-Tages-Versicherung ist gesetzlich festgelegt und beträgt 1.220.000,00 € für Sachschäden und 6.070.000,00 € für Personenschäden.
Kan ik een eendagsverzekering afsluiten met een WOK status?

Ja, dat kan. Uiteraad moet het motorvoertuig wel in een staat zijn dat het zinvol is om naar de RDW keuring te gaan en dat dit ook veilig kan gebeuren.

 

Yes, that is possible. However, the motor vehicle must be in a state that it makes sense to go to the RDW inspection and that this can be done safely.

 

Oui, c’est possible. Bien sûr, le véhicule doit être dans un état permettant de passer le contrôle technique du RDW et cela doit se faire en toute sécurité.

 

Sí, es posible. Por supuesto, el vehículo debe estar en condiciones de ser llevado a la inspección técnica del RDW y que esto pueda hacerse de manera segura.

 

Ja, das ist möglich. Natürlich muss das Fahrzeug in einem Zustand sein, in dem es sinnvoll ist, zur RDW-Inspektion zu gehen, und dies auch sicher durchgeführt werden kann.

Onze verhalen uit de praktijk

Wat zijn nu eigenlijk alle mogelijkheden en kun je wellicht leren van de verhalen van andere?

Lees de verhalen uit de praktijk of deel zelf een verhaal met ons.